Anania Auto Center

Informatii Asigurari

Informatii Asigurari

Drepturile Asiguratului român,pentru daunele auto.

Situatie valabilă pentru reparatiile efectuate pe politele RCA.

1. Orice persoana pagubita de catre o masina asigurata RCA isi poate repara masina in orice unitate service autorizata (RAR), agreat sau neagreat de catre Asiguratorul RCA.

“CSA aminteste ca, in orice situatie, pagubitii au posibilitatea de a efectua reparatia la orice unitate de reparatii auto doresc, indiferent daca aceasta se afla sau nu pe lista service-urilor cu care asiguratorul are incheiate conventii de colaborare.”
Extras din Comunicatul de Presa transmis de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, din data de 22.10.2010.

2. Asiguratorul RCA este obligat sa efectueze plata reparatiilor ( indemnizatia de despagubire ) direct in contul unitatii service indiferent daca acesta este agreat sau nu de catre Asigurator, cu conditia ca in documentul “Cerere de despagubire” sa fie precizat faptul ca plata va fi virata in contul service-ului.

„După acceptarea ofertei de despăgubire, persoana prejudiciată va preciza modalitatea de plată: în numerar sau prin ordin de plată, în contul bancar personal ori în contul bancar al unităţii de specialitate care a efectuat reparaţia.”
Art. 64 ( 1) Capitolul II - Plata Despagubirilor, din Ordinul Nr.5/2010 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor

3. Plata despagubirii se plateste de catre Asigurator in termen de 10 zile de la depunerea ultimului document – Cerere de Despagubire.

„Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurător, sau de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească.”
Art. 36 ( 1) Capitolul V - Despagubirea, din Ordinul Nr.5/2010 al Comisiei de Supraveghere

Informatii Asigurari

4. Documentele necesare deschiderii unui dosar de dauna sunt:

a. Nota de constatare – emisa de catre Asigurator

b. Copie dupa polita de asigurare RCA a vinovatului – se preda Asiguratorului in momentul deschiderii dosarului de dauna, iar un exemplar al ei ramane la unitatea service.
Extras din Comunicatul de Presa transmis de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, din data de 22.10.2010. Art. 64 ( 1) Capitolul II - Plata Despagubirilor, din Ordinul Nr.5/2010 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Art. 36 ( 1) Capitolul V - Despagubirea, din Ordinul Nr.5/2010 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

c. Imputernicire din partea firmei de leasing, daca masina ce urmeaza a fi reperata este proprietatea firmei de leasing.

d. Document de introducere in reparatie a masinii

e. Procesul Verbal de constatare amiabila – dintre soferi sau Procesul Verbal emis de catre Politie

f. Deviz de reparatii - emis de catre unitatea service

g. Factura de reparatii - emisa de catre unitatea service

h. Cererea de despagubire

5. Asiguratorii pot desfasura investigatii privind producerea accidentului in termen de cel mult 3 luni de la data avizarii daunei (data Notei de constatare).

„Asigurătorul RCA poate desfăşura investigaţii privind producerea accidentului, în termen de cel mult 3 luni de la data avizării producerii evenimentului asigurat, în condiţiile în care respectivul accident nu face obiectul unor cercetări efectuate de autorităţile publice”.
Art 36 (2), Cap. V – Despagubirea, Ordinul Nr.5/2010 CSA.

6. Asiguratorii sunt obligati sa notifice in scris asiguratul in termen de 10 zile de la data avizarii daunei (data Notei de constatare) daca doresc sa efectueze cercetari.

„Asigurătorul RCA are obligaţia să comunice în scris asiguratului şi păgubitului intenţia de a desfăşura investigaţii privind producerea accidentului, în termen de maximum 10 zile de la data avizării daunei.” Art 36 (3) – Despagubirea , Ordinul Nr.5/2010 CSA.

Orice notificare dupa expirarea termenului de 10 zile din partea Asiguratorului cu privire la intentia sa de a desfasura investigatii este NULA si constituie un ABUZ din partea Asiguratorului si in acest caz, aveti ca si solutii:
a. Depunerea unei Reclamatii la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
b. Depunerea unei plangeri penale ( abuz in serviciu ) impotriva inspectorului de daune care a emis acea Notificare ilegala. – cea mai eficienta solutie.

7. Pentru perioada in care masina se afla in „cercetari” asiguratul poate solicita plata unor daune suplimentare:

„pagube consecinţă a lipsei de folosinţă a vehiculului avariat”
conform Art. 26 ( 1 ) c) din Ordinul Nr.5/2010 emis de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

Aceste daune suplimentare in afara celor de reparatie a masinii, pot fi pt inchirierea unui autovehicul din aceiasi clasa sau clasa inferioara masinii avariate, daca masina avariata era folosita pt obtinerea de activitati comerciale.
(Ex: masina curierat sau serviciu, taxi, transp. marfa/persoane etc.)

Raportul Nr. 21/209 al Camerei Deputatilor, Comisia Politici Economicen - Pagina 19 1.e. – Propunere:

Informatii Asigurari

„introducerea posibilităţii închirierii, pe durata investigaţiei, dacă această investigaţie se prelungeşte mai multe de 10 zile, a unui autovehicul de aceeaşi clasă şi tip cu cel a cărei avarie este investigată de către societatea de asigurări şi a cărei chirie să fie suportată de către firma de asigurări, urmând ca, în cazul în care asigurătorul respinge plata despăgubirii odată cu formularea către organul de jurisdicţie a plângerii penale pentru încercarea de fraudare, să îşi recupereze această sumă de la asiguratul a cărui încercare de fraudare a fost dovedită.


8. In situatia in care Asiguratorul desi are toate documentele necesare nu achita plata despagubirii in termen de 10 zile, iar masina ramane „blocata” in service pana la plata integrala a reparatiei, Asiguratul poate inchiria o masina din aceiasi clasa sau clasa inferioara masinii avariate, cu titul de „daune interese”, indiferent daca masina avariata a fost saunu folosita pt activitati comerciale.
Pretentie formulata pe cale judecatoreasca.

9. Pt a evita situatia unor costuri nedespagubite de catre Asigurator si reclamate de catre service pe care veti fi nevoiti sa le suportati, verificati daca suma achitata de catre asigurator, identica cu cea facturata de catre service. Din momentul achitarii sumei de despagubire din partea Asiguratorului aveti termen 30 de zile pentru eventuale obiectii, altfel, se considera ca suma a fost acceptata de catre Asigurat.

„ În situaţia efectuării plăţii de către asigurătorul RCA direct în contul indicat în declaraţia de acceptare a despăgubirii de către persoana prejudiciată, aceasta se consideră a fi integral despăgubită dacă în termen de 30 de zile de la data intrării sumei în contul său bancar nu a notificat asigurătorului RCA eventualele obiecţii referitoare la cuantumul despăgubirii, dacă plata efectuată conţine elementele necesare identificării acesteia de către creditor.”
Art.64 (3 ) Titlu III - Plata Despagubirilor, Ordinul Nr.5/2010 al CSA

Informatii Asigurari

10. In situatia in care NU exista conventie privind decontarea intre unitatea service si Asigurator, valoarea pieselor, tariful orar al manoperei si a materialele de vopsitorie sunt cele comunicat de catre unitatea service ( unitate de specialitate ).

materialelor sunt cele practicate de unităţile de specialitate. (3) Cuantumul pagubei la vehicule este egal cu costul reparaţiilor părţilor componente sau ale pieselor avariate ori cu costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare aferente reparaţiilor şi înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul, stabilite la preţurile practicate de unităţile de specialitate, la care se adaugă cheltuielile cu transportul vehiculului, precum şi cele efectuate pentru limitarea pagubelor, dovedite cu documente justificative, potrivit art. 55.

Prin unităţi de specialitate se înţelege persoanele juridice legal autorizate, care au în obiectul lor de activitate comercializarea de vehicule, părţi componente, piese înlocuitoare şi de materiale pentru acestea, cu excepţia celor în regim de consignaţie, şi/sau executarea de lucrări de întreţinere şi reparaţie la vehicule.”
Art.50 Capitolul III - Stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii sau al distrugerii vehiculelor, Ordinul Nr.5/2010 al CSA.

Asiguratorii pot contesta NUMAI eventuale lucrari neconstatate de catre ei si care nu sunt rezultate in urma accidentului, in conditiile in care aceste lucrari au fost facturate si pretinse de catre unitatea reparatoare ca provenind din accident.

11. In cazul in care masina este avariata astfel incat este necesara revopsirea masinii in proportie de minim 50%, masina se vopseste integral, costul acesteia fiind decontat de catre Asiguratorul RCA.

”Se consideră că a fost necesară revopsirea integrală a vehiculului atunci când părţile avariate din cauza accidentului reprezintă minimum 50% din suprafaţa totală exterioară a vehiculului respectiv.”
Art.50 ( 6 ) Capitolul III- Stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii sau al distrugerii vehiculelor, Ordinul Nr.5/2010 al CSA.

12. Atentie la valoarea masinii comunicata de catre Asigurator!

Multi asiguratori subevalueaza valoarea masinii asigurate, in momentul producerii unui accident, pentru a despagubi cat mai putin. (Ex: Masina era evaluata la 18000 de euro, iar Asiguratorul a transmis faptul ca ” din calculele sale” masina valoreaza 15 000 de euro.) In situatia in care aveti dubii cu privire la valoarea REALA a masinii inainte de data producerii accidentului, puteti solicita o evaluare catre firme specializate ( costul fiind de aprox. 100 ron fara TVA ) si astfel veti avea posibilitatea sa primiti suma de despagubire corecta!

13. Asiguratorii sunt obligati sa achite in cazul in care masina este considerata „dauna totala”,respectiv costul de reparatie al masinii sa depaseasca 75% din Valoarea Reala a masinii la data producerii accidentului indemnizatii de despagubire astfel:

„epava” acesta primeste 75% din valoarea reala a masinii la data producerii accidentului.
b. Daca clientul opteaza pt repararea masinii, Asiguratorul este obligat sa ii ofere intreaga suma ( 100% din valoarea masinii la data producerii accidentului ) cu conditia ca clientul sa prezinte Asiguratorului si documentele justificative pentru reparatie ( Deviz de reparatii si Facturile emise de catre unitatea service ).

„Dauna totală se defineşte ca fiind situaţia în care cuantumul pagubei, aşa cum a fost definit la alin. (3), depăşeşte 75% din valoarea vehiculului la data producerii evenimentului.”
Art.50 ( 13 ) Capitolul III - Stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii sau al distrugerii vehiculelor, Ordinul Nr.5/2010 al CSA.

Informatii Asigurari

14. In situatia unor accidente auto cu autor necunoscut sau de catre o masina care nu detinea o polita de asigurare valabila la data accidentului, Asiguratul va fi despagubit de catre Fondul de Protectie a Victimelor Strazii.

„garantează, în condiţiile legii, despăgubirea persoanelor care au suferit prejudicii în urma unor accidente produse de autovehicule neasigurate sau neidentificate şi despăgubeşte persoanele prejudiciate dacă acestea nu sunt despăgubite de cei care le-au prejudiciat; nu este necesar ca persoanele păgubite să facă dovada că au întreprins demersuri pentru recuperarea prejudiciilor de la persoana vinovată;”
Extras din „Rolul si Conditiile generale de interventie” al Fondului de Protectie a Victimelor Strazii.

Mentenanta

Tinichigerie

Portofoliu

Informatii utile

Others